Baccarat tải về-Đánh bài nhà cái Baccarat

Cung cấp bơm cứu hỏa cho nhà máy Z115 Võ Nhai Thái Nguyên. Hệ cứu hỏa bao gồm 1 điện 1 diesel Hyundai.

{关键字}

 

Dự án: Xí nghiệp 2, Nhà máy Z115

Địa chỉ: Võ Nhai, Thái Nguyên

Hạng mục: Cung cấp hệt hông bơm cứu hỏa bao gồm:

  • Bơm cứu hỏa động cơ điện 37kw
  • Bơm cứu hỏa đông cơ Diesel Hyundai 48kw
  • Bơm bù áp cứu hỏa 4kw
  • Bình tích áp Aquafill 500L-10bar
  • Tủ điều khiển hệ thống bơm cứu hỏa

{关键字}

 

{关键字}

 

Video nghiệm thu bơm cứu hỏa tại nhà máy Z115 Võ Nhai, Thái Nguyên

[su_youtube_advanced url=”https://youtu.be/_CySzUm6c4A” rel=”no”]

Baccarat tải về-Đánh bài nhà cái Baccarat